Dotacja na kapitał obrotowy dla Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

 

Cele projektu:

wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

 

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu:

269 109,48 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

269 109,48 zł

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i średnich Firm” udzieloną przez PFR S.A.