Dotacja z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla Restaurators sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

 

Cele projektu: wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 269 109,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 269 109,48 zł